De här rekommendations-“breven” som Robin Sloan skriver smittar verkligen av sig. Vill läsa allt han rekommenderar och lite till: www.robinsloan.com/newslette…